Úvod > WebRating

Co je WebRating


WebRating je analytický a metodický produkt, umožňující snadný a bezchybný pohyb návštěvníka po libovolných webowých stránkách. Dodržováním jasných a jednoduše pochopitelných pravidel Webratingu lze odstranit komunikační chyby a bariéry, výrazně zvýšit úspěšnost společnosti (organizace) při komunikaci se zákazníkem prostřednictvím Internetu.

Zároveň se jedná o jedinečný výukový systém, určený zejména pracovníkům v oblasti marketingu, komunikace, Internetu. Pro úspěšné působení v těchto oborech je zcela nezbytná schopnost vybudovat pro potenciální návštěvníky hladkou a rychlou cestu k vlastním informacím – v opačném případě se několika kliknutími myši přenese ke konkurenci.

Tato cesta začíná dosažením webu (jeho nalezením mezi miliony jiných, často obdobných stránek) a končí splněním cíle webu, tzv. konverzí (člověk si něco koupí nebo je přesvědčen – z návštěvníka se změnil v klienta).

WebRating definuje čtyři klíčové oblasti, čtyři kroky, které každý návštěvník musí provést: (1) nejprve musí web vůbec najít, (2) musí být schopen ho ovládat, (3) musí se v něm vyznat a najít v něm to podstatné a (4) musí jeho informacím důvěřovat. Pokud tyto čtyři kroky – které shrnují kritéria dostupnosti, přístupnosti, použitelnosti a přesvědčivosti - budou co nejlepší, bude maximálně funkční i celý web.

Komu je WebRating určen a co přináší?

Je určen především marketingovým a komunikačním pracovníkům, kteří mají na starosti internetový marketing a jeho varianty (neomarketing, intuitivní marketing, eCommerce...). Klíčové benefity WebRatingu jsou:

  • získání přehledu o kvalitě, efektivitě a obchodních bariérách webu a obecně internetového marketingu
  • hledání úspor při provozu webu
  • nalezení dalších možností jak si získat a udržet maximum klientů
  • získání přehledu o průměru internetového marketingu v oboru a o efektivitě webů konkurence

Z čeho hodnocení WebRatingu sestává

  1. Porovnání hlavních částí webu z hlediska efektivity (kvalita 8 hlavních pilířů webu: off-page a on-page faktory, struktura, navigace, design, obsah, komunikační kanály, reference)
  2. Zjištění, která část je nejslabší a která nejsilnější.
  3. Vyhodnocení celkové efektivity webu.
  4. Jak si stojí ve srovnání s průměrem.

Kam dál?

přínosy


Přeskočit na začátek obsahu

Přeskočit na obsah | Přeskočit na hlavní navigaci