Úvod > Tipy > Propagace hotelů

11 bodů pro úspornou a nákladově efektivní propagaci ubytovacích zařízení

 

 1. Znejte své cílové skupiny lépe než sebe sama. Rozlište rozhodující a přídavné cílové skupiny. Využijte k tomu standardních metod (GDSPE). Vyberte dvě až tři klíčové TG, na které zaměříte Vaše propagační prostředky především.

  Největší finanční ztráty spadají na reklamu adresovanou nesprávným cílovým skupinám.

 2. Stanovte si své USP. Čím jste unikátní? Co můžete nabídnout oproti konkurenci navíc? V čem je Vaše ubytovací nadhodnota?

  Nebudete-li znát svou hodnotu, nepřesvědčíte ani klienty. Toto klíčové hledisko by se mělo stát leitmotivem všech Vašich informací, komunikace a obchodních nabídek.

 3. Sestavte si strategický plán: ve kterých parametrech můžete cenově ustoupit, abyste byli konkurenceschopnější a ve kterých budete naopak prosazovat cenu za kvalitu.

  Vyvažte nabídky konkurence. Vaši klienti si musí být jistí, jaké místo na trhu zaujímáte.

 4. Zaujměte své klienty odlišnou nabídkou pro odlišné roční období, pro různé události, různé příležitosti.

  Buďte jako chytré ženy: stále jinak krásní a jinak přitažliví.

 5. Identifikujte hlavní propagační pull-systémy, přes které si Vás klienti najdou. Kontaktujte tyto systémy, proveďte jejich rešerši (dosah/význam vs. cena) a vyberte nejefektivnější.

  Každé médium a každý majitel reklamních kanálů se bude zaklínat návštěvností, čteností, frekvencí a dopadem. Jsou to ale opravdu ti, na které chcete zapůsobit? Nebudou Vám chybět peníze u těch nejúčinějších, pokud je vložite do prvních, které se Vám namanuli? Nechte si poradit od nezávislých expertů., buďte zdravě nedůvěřiví k agenturám, které mají procenta z reklamních ploch a času.

 6. Vytvořte spádové propagační portfolio pro push-systémy tak, abyste maximálně zachytili své klíčové TG.

  Vaši klienti si musí být od určité vzdálenosti od Vašeho zařízení vždy jisti, co je zač a jak se k němu dostanou.

 7. Umožněte svým klientům, aby mohli mít všechny důležité informace o Vašem zařízení stále s sebou. Nenechte je rozhodnout se pro náhodně míjený hotel jen proto, že ten Vás nemohou najít. Sestavte své navigační materiály podle pravidel SMART. Zajistěte jejich snadnou distribuovatelnost.

  Nechte strategické materiály vytvořit stratégem, nikoli grafikem, který preferuje zcela jiné parametry.

 8. Vždy provádějte průzkum před odsouhlasením finální kreativity pro jakýkoli propagační kanál či nosič. Snažte se získat zpětnou vazbu od klíčové cílové skupiny. Myslete na to, kdo jsou Vaši klienti pro každé období. Ujistěte se, že kreativní nápad je jimi přijímán a je mu správně rozuměno.

  To, co se bude líbit vašemu vedení, může být Vašim klientům (v lepším případě) pro smích.

 9. Vyvažujte reklamní a PR aktivity. Neprodáváte brambory, ale zážitek a spokojenost. Věnujte stejnou budování PR navenek jako dovnitř. Zaplaťte si odborníka, který Váš personál připraví.

  Cennější než zlatě orámovaný jídelní lístek je dobře vycvičený a připravený personál, který se usmívá a nic pro něj není nemožné.

 10. Největší vliv ve Vaší reklamní kampani budou mít sami spokojení klienti. Snažte se, aby jich bylo co nejvíc a aby si svoji spokojenost uvědomovali.

  Pamatujte, že každý druhý nespokojený klient dá svou rozladěnost dál, zatímco devět z deseti spokojených si to nechá pro sebe - pokud ho ke sdělení nepobídnete.

 11. A konečně: mějte pod kontrolou finanční prostředky na vaši propagaci. Nenechte se opojit tvrzením o celkovém množství diváků či čtenářů, o procentech reache a ratingu. Upřednostňujte klíčové kanály pro klíčové cílové skupiny. Trvejte na tom, že je výhodnější, když jsou jednotlivé propagační prostředky méně působivé než když do sebe celková strategie dokonale nezapadá. Rozdělte svou propagaci na několik období, pro každou z nich chtějte zvláštní rozpočet a parametry, kterým se bude její úspěšnost hodnotit. Žádejte normativy pro práci propagačních odborníků (např. timeesheety). Můžete-li, vyberte si tu agenturu či odborníky, kteří prokáží, že přijímají Vaši filosofii a Vaše peníze za své a kteří mají sami kvalitní PR.

Share


Přeskočit na začátek obsahu

Přeskočit na obsah | Přeskočit na hlavní navigaci